رابطه زناشویی در اسلام

سایت تخصصی آموزشهای زناشویی و روابط جنسی (سکس)

‌آداب جمع ادب بوده و به معنای رفتارها و گفتارهای شایسته است. غریزه جنسی یکی از غرایز طبیعی انسان برای بقای نسل و تولید مثل بوده و البته مخصوص انسان نیست. این غریزه باید در زمان مناسب و از راه صحیح و شرعی به موقع ارضاء گردد. در منابع اسلامی برای عمل جنسی آدابی ذکر شده است. از جمله آداب زناشویی می‌توان به انتخاب زمان و مکان مناسب اشاره کرد.

مقدمه
نیاز جنسی بازتاب ترشح هورمون جنسی است که تحولات جسمی و روحی را به دنبال دارد. از دوران بلوغ به بعد میل به جنس مخالف زیاد می‌شود و اگر پاسخ درستی به خواسته‌های جنسی داده نشود سبب بحران‌های شدید روحی و انحرافات جنسی می‌گردد.
از نظر اسلام، ازدواج و تشکیل خانواده اهمیت زیادی دارد، که این خود از مهمترین عوامل بهداشت روانی فرد و جامعه می‌باشد، که در این زمینه کتاب‌های زیادی نوشته شده است و احادیث زیادی در این‌باره وارد شده است که مجال بیان کردن آن‌ها نیست، و فقط درباره بهداشت ازدواج مطالبی را جهت اطلاع بیان می‌نماییم.
مساله «آمیزش» از نظر روحی و روانی قابل اهمیت است و نیاز به آگاهی و دقت بیشتری دارد. اکثر همسران جوان، اطلاعات کافی و لازم را در این زمینه ندارند و حیا و شرم مانع از سوال کردن می‌شود. بسیاری از اختلافات و مشکلات روحی و روانی که برای همسران جوان بوجود می‌آید ریشه‌اش عدم آگاهی آن‌ها نسبت به مسائل زناشویی می‌باشد.
اسلام دستورات مهمی در این زمینه دارد که رعایت آن‌ها موجب خوشبختی و کامروایی زن و شوهر می‌شود. و ما در این جا به اختصار به بعضی از آن‌ها اشاره می‌کنیم: